Sendika ve Spor İlişkisi
0 | | | 05-12-2018

FEYYAZ YURDAY

SENDİKA ve SPOR İLİŞKİSİ

 

Sistem-Prensip-Organizasyon-Rekor; Spor belirli kuralları olan din, dil, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin insanları bir araya getiren uğraşın adıdır. Spor yapan ve bunu yaşam biçimi haline getiren kişiler fiziksel olarak güzel bir görünüm kazanmaktadır. Fazla enerji ve vücuttaki toksin maddeleri attığı için (üre ve ürik asitler) sağlıklı bir yaşam sürmektedir. Spor yapan kişiler ayrıca birçok farklı insan ile tanışacağı için sosyal bir çevrede edinmiş olmaktadır.

Spor yapan kişilerin akciğerlerinin difüzyon yüzeyi genişler ve dışarıdan vücuda daha fazla oksijen girişi sağlanmaktadır. Vücut daha fazla oksijen aldığı takdirde dolaşım sistemi, sindirim sistemi düzenli çalışmaktadır. Bol oksijen olan beynin anlama ve kavrama kapasitesi artmaktadır. Hayatın her alanında daha başarılı olmaktadır.

Günümüzde sivil toplum örgütlerinin önemi artmış ve faaliyet alanları genişlemiştir. Bu nedenle bünyesinde milyonları bulundurmaktadır. Üyeler arasında birlik beraberliğin geliştirilmesi ve aidiyet duygusunun artırılması için kesinlikle bizimde sporun birleştirici gücünden faydalanmamız gerekmektedir. Sportif faaliyetler ve turnuvalarla birlik beraberliğimizi artırmanın bir aracı olmaktadır. Bu vesileyle merkezdeki ve taşradaki üyelerimizle hem bir araya gelmek hem de sağlıklı bir yaşam sürdürmek için spor faaliyetlerini süreklilik arz edecek şekilde yapmaya gayret etmeliyiz.

                                                                                                                                   Feyyaz YURDAY

                                                                                                                         Spor Komisyonu Başkanı

Top