Neden Eğitim Bir sen
0 | | | 26-11-2018

Bahadır KAHRAMAN
Neden Eğitim Bir Sen?

eğitim-bir-sen çünkü milletin milli iradenin yanında yer alan yerli ayakları yere basan,belli medeniyet değerleri olan islam ümmetini kucaklayan bir perspektife sahip olduğu için.

her hangi bir ırkçı,şovenist veya islam düşmanı bir zihniyete sahip olmadığı için.

inancından dolayı fikrinden dolayı zulme uğrayanların yanında olduğu için.

kendi fikrine yakın bir iktidar olduğu halde iş bırakma eylemi gibi birçok eyleme imza atabildiği için.

öğretmenlerin ve memurların yıllardır yaşadıkları başörtüsü zulmünü üniversiteler başta olmak üzere şimdi de devlet dairelerinde aldıkları kararla yönetmeliği tanımıyoruz diyerek "surda bir gedik açtıkları" için. 

Eğitim-Bir-Sen’in, milleti adına kaygısı, kavgası ve sevdası olanların buluştuğu bir adres.“Bu milletin geleceği ile ilgili idealleri olan, bu konuda söyleyecek sözü, gücü, birikimi ve projeleri olan, gücünü ve birikimini milletin ve ümmetin değerlerinden alan ve medeniyet değerlerimizin yeniden inşası ve ihyası için yarınlara dair söyleyecek sözü olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Eski sendikal ezberi bozarak, sendikacılık alanında yeni bir çığır açtık. Türkiye’de emek ve ekmek kavgasına yeni anlam kazandırmak için sendikal yolculuğa çıktık. Sendikacılığı kavga zemininden çıkarmak için ilk adımı attık. Sendikacılığı medeniyet değerlerimiz doğrultusunda yeniden biçimlendirdik. Özlük ve özgürlük mücadelesi verirken, mazlum ve mağdurların sesi olma misyonunu.: “Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın ‘hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikir kampı içerisinde yer alırsa alsın, onun bir insan olarak kabul görmesi, inancından dolayı horlanmaması lazım. İsterse benim inancımın tam zıddı olsun. Ben ona da hakk-ı hayat tanınmasının kavgacısıyım’ ifadelerini ete kemiğe büründürdük. Hiçbir haksızlığa, zulme bigâne kalmadık. Hep mazlumun ve mağdurun yanında yer aldık ve almaya da devam ediyoruz. Sendika olarak, medeniyetimizin ihyası, geleceğimizin inşası için çaba harcıyoruz.”

 
 
Top